Bezplatná infolinka

Získání stavebního povolení

Slideshow
Bytový dům Na radosti
Video o projektu
Získání stavebního povolení
Získání stavebního povolení
Dne 4.6.2009 jsme získali povolení k provedení stavby.

Ing. arch. Milan Teigiser jako oprávněná osoba jmenovaná autorizovaným inspektorem rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.9 ze dne 31. ledna 2008 podle § 143 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. vydal CERTIFIKÁT, kterým prohlašuje, že provedl zkrácené stavební řízení ve smyslu § 117 stavebního zákona a stvrzuje, že stavba může být po právu provedena. 

« zpět na seznam
Chcete se poradit? Kontaktujte nás!     telefon: 800 100 652   a   email: info@na-radosti.cz